Souhlas zákonného zástupce

.

Souhlas zákonného zástupce - VZOR

- vyplněné vzít na závod -

Souhlas zákonného zástupce účastníka závodu Běh ránem

Závod :                       Běh.......................................ránem

Datum závodu :          ..............................................

Zákonný zástupce:    

Jméno a příjmení :      ..............................................

Datum narození :        ..............................................

Nezletilá osoba :

Jméno a příjmení :     ..............................................

Datum narození :       ..............................................

Prohlašuji, že jsem zákonným zástupcem výše uvedené nezletilé osoby (dale jen "závodník") a všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Jako zákonný zástupce prohlašuji, že mi není známa žádná překážka v závodníkově zdravotním stavu, která by bránila jeho účasti na závodu Běh ránem a svým podpisem uděluji souhlas s jeho/její účastí na výše uvedené akci. Seznámil jsem se s propozicemi závodu, které je závodník povinen dodržovat a prohlašuji, že jsem zodpovědný za případnou škodu způsobenou závodníkem na zdraví nebo věcech, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během, či po vlastním závodě. Souhlasím se zpracováním osobních údajů závodníka.

v

dne


podpis zákonného zásupce