PODĚKOVÁNÍ

.

Poděkování patří :

- Firmě GOLDEN CAR SPA s.r.o. - mecenáš běžeckého seriálu

- SDH Popov za poskytnutí zázemí běžkyním a běžcům při závodech se startem v Popově

- Mecenášům, Jarmile a Liborovi Rožníkovým za poskytnutí zázemí ve svém rodinném domě ve Štítné nad Vláří při závodu Běh podzimním ránem. Bez jejich pomoci bychom nemohli běžet na tak nádherný kopec!!!

- Mecenášovi, panu Rošťovi Miklovi za hodiny práce při návrhu a výrobě medailí pro celý seriál.

- Firmě Hörmann Slovenská republika s.r.o. za výbornou slovenskou kyselici pro Běh Štědrým ránem. - mecenáš občerstvení Běhu Štědrým ránem

- Mé rodině za velkou trpělivost a vydatnou pomocnou ruku. Bez dobrovolných nadšenců nic podobného vzniknout nemůže.

- Každé běžkyni a každému běžci jako i fandícím za podporu svou účastí a dobrou náladu, úsměv a radost, které jsou pro nás pořadatele potom tou největší odměnou !!!